Czynne

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30
W okresie letnim (lipiec, sierpień)kancelaria w piątki czynna jest do godziny 14.

Przyjęcia interesantów

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 09.00 - 13.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Rachunek bankowy

Bank BGŻ S.A
Nr konta: 18 2030 0045 1110 0000 0218 5870
Nr Swift Banku (BIC): GOPZPLPW

Dokonując wpłaty transakcję należy opisać podając nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego.

Komornik Sądowy Paweł Bielecki Gniezno

Często zadawane pytania dotyczące pracy komornika

 • Kim jest komornik sądowy?

  Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

  Komornik sądowy

  - działa w imieniu państwa
  - działa na rzecz wierzyciela
  - ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu      wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym.

 • W jaki sposób ustalić właściwego komornika sądowego?

  Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terenie całego kraju w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
  Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

 • Czy komornik pobiera swoje wynagrodzenie od Wierzyciela?

  Nie. Komornik dolicza opłatę egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji.

Jak trafić do kancelarii

ul. Dąbrówki 3, 62-200 Gniezno (61) 426 32 29 kancelaria@komornikwgnieznie.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek07:30 - 15:30
SobotaNieczynne
W okresie letnim (lipiec, sierpień) kancelaria w piątki czynna jest do godziny 14.
©2021 Komornik Sądowy Paweł Bielecki. Designed By PC Serwis / Daniel Woźniczak

Search